Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

全然向祢 quan ran xiang ni 敬拜赞美诗歌56首.

Similar presentations


Presentation on theme: "全然向祢 quan ran xiang ni 敬拜赞美诗歌56首."— Presentation transcript:

1 全然向祢 quan ran xiang ni 敬拜赞美诗歌56首

2 dang sheng ling de en gao man yi 我的灵不再封闭 wo de ling bu zai feng bi
当赞美的旋律响起 Dang zan mei de xuan lu xiang qi 我的心全然向祢 Wo de xin quan ran xiang ni 当圣灵的恩膏满溢 dang sheng ling de en gao man yi 我的灵不再封闭 wo de ling bu zai feng bi

3 zan mei de yin fu ru xue piao yi
赞美的清泉如春雨沐浴 Zan mei de qing quan ru chun yu mu yu 我心中的喜乐川流不息 Wo xin zhong de xi le chuan liu bu xi 赞美的音符如雪花飘逸 zan mei de yin fu ru xue piao yi 心中的暖流冉冉升起 xin zhong de nuan liu ran ran sheng qi

4 Yong yong yuan yuan cheng xie bu yi
我要开口向祢赞美称谢 Wo yao kai kou xiang ni zan mei cheng xie 永永远远赞美不停 yong yong yuan yuan zan mei bu ting 永永远远称谢不已 Yong yong yuan yuan cheng xie bu yi

5 我要欣然向祢献上自己 一生一世脚步不离 Wo yao xin ran xiang ni xian shang zi ji 一生一世献上自己
Yi sheng yi shi xian shang zi ji 一生一世脚步不离 Yi sheng yi shi jiao bu bu li

6 全然向祢 quan ran xiang ni

7 dang sheng ling de en gao man yi 我的灵不再封闭 wo de ling bu zai feng bi
当赞美的旋律响起 Dang zan mei de xuan lu xiang qi 我的心全然向祢 Wo de xin quan ran xiang ni 当圣灵的恩膏满溢 dang sheng ling de en gao man yi 我的灵不再封闭 wo de ling bu zai feng bi

8 zan mei de yin fu ru xue piao yi
赞美的清泉如春雨沐浴 Zan mei de qing quan ru chun yu mu yu 我心中的喜乐川流不息 Wo xin zhong de xi le chuan liu bu xi 赞美的音符如雪花飘逸 zan mei de yin fu ru xue piao yi 心中的暖流冉冉升起 xin zhong de nuan liu ran ran sheng qi

9 Yong yong yuan yuan cheng xie bu yi
我要开口向祢赞美称谢 Wo yao kai kou xiang ni zan mei cheng xie 永永远远赞美不停 yong yong yuan yuan zan mei bu ting 永永远远称谢不已 Yong yong yuan yuan cheng xie bu yi

10 我要欣然向祢献上自己 一生一世脚步不离 Wo yao xin ran xiang ni xian shang zi ji 一生一世献上自己
Yi sheng yi shi xian shang zi ji 一生一世脚步不离 Yi sheng yi shi jiao bu bu li

11

12

13

14

15 全然向祢 quan ran xiang ni

16 dang sheng ling de en gao man yi 我的灵不再封闭 wo de ling bu zai feng bi
当赞美的旋律响起 Dang zan mei de xuan lu xiang qi 我的心全然向祢 Wo de xin quan ran xiang ni 当圣灵的恩膏满溢 dang sheng ling de en gao man yi 我的灵不再封闭 wo de ling bu zai feng bi

17 zan mei de yin fu ru xue piao yi
赞美的清泉如春雨沐浴 Zan mei de qing quan ru chun yu mu yu 我心中的喜乐川流不息 Wo xin zhong de xi le chuan liu bu xi 赞美的音符如雪花飘逸 zan mei de yin fu ru xue piao yi 心中的暖流冉冉升起 xin zhong de nuan liu ran ran sheng qi

18 Yong yong yuan yuan cheng xie bu yi
我要开口向祢赞美称谢 Wo yao kai kou xiang ni zan mei cheng xie 永永远远赞美不停 yong yong yuan yuan zan mei bu ting 永永远远称谢不已 Yong yong yuan yuan cheng xie bu yi

19 我要欣然向祢献上自己 一生一世脚步不离 Wo yao xin ran xiang ni xian shang zi ji 一生一世献上自己
Yi sheng yi shi xian shang zi ji 一生一世脚步不离 Yi sheng yi shi jiao bu bu li

20


Download ppt "全然向祢 quan ran xiang ni 敬拜赞美诗歌56首."

Similar presentations


Ads by Google