Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

中國語文(單元教學版) 《廉頗藺相如列傳》 (節錄)簡報 © 啟思出版社.

Similar presentations


Presentation on theme: "中國語文(單元教學版) 《廉頗藺相如列傳》 (節錄)簡報 © 啟思出版社."— Presentation transcript:

1 中國語文(單元教學版) 《廉頗藺相如列傳》 (節錄)簡報 © 啟思出版社

2 戰國時期,諸侯國中以秦國勢力最強大。趙國鄰近秦國,因此安全受威脅。
《廉頗藺相如列傳》記載廉頗和藺相如在軍事和外交上的貢獻,就是在這樣的歷史背景下發生。從側面反映在秦強趙弱的形勢下,趙國的大臣如何捍衛國家的尊嚴和安全,與強秦抗衡。

3 廉頗藺相如列傳 事件 負荊請罪 完璧歸趙 澠池之會 結果 經過 背景 結果 經過 背景 結果 經過 背景

4 完璧歸趙 背景 秦王要求用十五座城 池交換趙國的和氏璧 答應 不答應 恐怕秦國得璧後不償城 恐怕秦國派兵攻打趙國 繆賢推薦藺相如使秦
藺相如保證得不到秦城必完璧歸趙

5 完璧歸趙 經過 秦王態度傲慢, 無意償城。 在章臺接見藺相如
藺相如妙計取回玉璧,斥責秦王無禮,並要脅與玉璧同歸於盡,逼使秦王道歉及答應償城。 把玉璧傳示美人及左右,不提償城。 秦王知道玉璧已送回趙國,殺了藺相如也無補於事,只會損害秦趙的友好關係,故放藺相如回國。 藺相如要求秦王齋戒五日和設九賓之禮,才肯獻上玉璧,以爭取時間派人送璧歸趙。

6 完璧歸趙 結果 秦國沒有把城給予趙國,趙國亦沒有損失玉璧。 趙王認為藺相如是個賢臣,把他封為上大夫。

7 澠池之會 背景 藺相如 趙王 不想赴會 同意廉頗的意見。 廉頗 認為不赴會,就顯得趙國軟弱膽怯。 隨趙王赴會。
秦王希望與趙王修好,相約在西河外的澠池會面。 趙王 不想赴會 藺相如 同意廉頗的意見。 廉頗 認為不赴會,就顯得趙國軟弱膽怯。 隨趙王赴會。 為免趙王被挾持,請求趙王同意三十日內未能回國,則立太子為王。 部署軍隊防範秦國

8 澠池之會 經過 秦王 企圖羞辱趙王 藺相如 針鋒相對 請求秦王為趙王擊缶。  請趙王鼓瑟。
秦王不肯,相如以死相脅(暗示可刺殺秦王),叱退秦王侍衛。 秦御史把趙王為秦王鼓瑟一事記在史冊上。 秦王擊缶,藺相如命趙御史將此事記在史冊。

9 澠池之會 經過 藺相如 針鋒相對 秦國群臣 意欲奪取趙城  請趙國獻十五座城作為祝秦王長壽的賀禮。 
請求秦國獻咸陽城作為祝趙王長壽的賀禮

10 澠池之會 結果 直到酒筵結束,秦國始終不能佔趙國上風。 藺相如憑這次立下的功勞拜為上卿。

11 負荊請罪 背景 藺相如因在澠池之會立下大功,被趙王拜為上卿,地位在廉頗之上。

12 負荊請罪 經過 廉頗 不滿藺相如的原因 藺相如 作出的對策  託病不出席朝會,避免和廉頗爭位次高下。 
藺相如憑口才得到的地位,竟比他在戰場立功得到的還要高。 外出時,望見廉頗便躲開。 藺相如出身卑賤,不甘地位在他之下。 廉頗 聲言要找機會羞辱藺相如。 藺相如的門客 認為藺相如過於膽怯,不配為將相,提出請辭。

13 負荊請罪 經過 藺相如 向門客解釋 廉頗 知道藺相如苦心  自己連秦王也不怕,自然不會畏懼廉頗。  袒露上身,背著荊條向藺相如負荊請罪。
只擔心與廉頗兩虎相鬥,會讓秦國有機可乘,危及國家安全。

14 負荊請罪 結果 廉頗與藺相如兩人成為刎頸之交。

15 完璧歸趙 澠池之會 負荊請罪  文章依歷史發展順序記敘三個事件。  三個事件各自獨立,同時也具因果關係。 
以廉頗、藺相如二人生平的重大歷史事件為發展線索,逐步展開故事。


Download ppt "中國語文(單元教學版) 《廉頗藺相如列傳》 (節錄)簡報 © 啟思出版社."

Similar presentations


Ads by Google