Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

滚 滚 长 江 安匠初中:李艳阁.

Similar presentations


Presentation on theme: "滚 滚 长 江 安匠初中:李艳阁."— Presentation transcript:

1 滚 滚 长 江 安匠初中:李艳阁

2 长度 水量 中国第一大河 流域面积 全长 6300 千米,仅次于尼罗河、 亚马孙河 年径流量近 1 万亿立方米, 仅次于亚马孙河、刚果河
流域面积约 180 万平方千米, 占我国国土面积的 20%

3 在长江水系图中找出: 1、长江的河源、流经的省级行政单位、以及注入的海洋。 2、找出长江流经的主要地形区. 3、找出长江的主要支流,找出长江上、中、下游划分地点 的海洋。 2、长江流经的主要地形区、 3、指出长江的主要支流、上、中、下游的划分地点。

4 长江河段的划分及主要支流示意图 划分长江上、中、下游的宜昌、湖口在哪里? 长江主要有哪些支流呢?最大的支流是哪条? 宜昌 湖口 嘉 陵 江
嘉 陵 江 汉 江 上 海 岷 江 宜昌 武 汉 湖口 重庆 乌 江 鄱阳湖 洞庭湖 宜宾 赣 江 湘 江 划分长江上、中、下游的宜昌、湖口在哪里? 长江主要有哪些支流呢?最大的支流是哪条?

5 源头到宜宾和三峡 (处于我国三阶梯的过渡阶段) 河流从高一级阶梯流向低一级阶梯,落差极大(势能大)。
长江流域水能资源丰富,水能资源蕴藏量占全国的1/3 长江的水能资源主要集中在哪里?为什么? 源头到宜宾和三峡 (处于我国三阶梯的过渡阶段) 河流从高一级阶梯流向低一级阶梯,落差极大(势能大)。

6 长江干流剖面图 源头到宜宾距离是多少千米?落差是多少? 6100m 6600m 3500km 6300km 6000 5000 4000
(千米) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 7000 (米) 唐古拉山 宜宾 上海 6100m 6600m 3500km 6300km 宜昌 湖口

7 长江三峡位置示意图 巫山 长江中下游平原 四川盆地 瞿塘峡 巫峡 西陵峡

8 长江流至四川盆地以东,深切巫山,形成长江三峡,从地形角度,谈谈在三峡修建大型水坝的好处?
朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。 两岸猿声啼不 住,轻舟已过万重山。 出自:李白的 《朝发白帝城》 这首诗说明三峡的特点是 。 水流湍急 自三峡七百里,两岸连山,略无阙处,重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见羲月。 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。 出自:郦道元的《三峡》 这两段文字说明三峡 的特点。 两岸峭壁、江面狭窄,水流湍急

9 “夔门天下雄”

10

11 西 陵 峡

12

13 葛洲坝、三峡工程位置示意图 葛洲坝 三峡工工程 湖口 宜昌 宜宾

14 长江三峡水利枢纽工程

15 再 见

16 长江干流流经地形区示意图 青藏高原 长江中下游平原 四川盆地 云贵高原

17 长江干流流经省区示意图 青 海 江 苏 西藏自治区 安 徽 四 川 湖 北 上海 重庆 江 西 湖 南 云 南


Download ppt "滚 滚 长 江 安匠初中:李艳阁."

Similar presentations


Ads by Google