Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

מילות מדידה חלק ב.

Similar presentations


Presentation on theme: "מילות מדידה חלק ב."— Presentation transcript:

1 מילות מדידה חלק ב

2 מילות מדידה 个,口,只,部1. מילות מדידות : 些,位: 2. מילות מדידות מיוחדות

3 מילת מדידה 个(Gè) היא מילת מדידה כללית, המשמשת למניית אנשים ולמניית עצמים אשר אין להם מילת מדידה משלהם. + שם עצם个 + 1. מספר 三个学生 שלושת תלמידים Sān gè xuéshēng

4 מילת מדידה 个(Gè) + שם עצם个 + 1.מספר 六个星期 שישה שבועות Liù gè xīngqí
四个苹果 ארבע תפוחים Sì gè píngguǒ

5 מילת מדידה 个(Gè) + שם עצם个 + 2. פועל 我有个问题。יש לי שאלה אחת wǒ yǒu gè wèntí. 他是个学生。הוא תלמיד Tā shì gè xuéshēng

6 מילת מדידה 口(Kǒu) היא מילת מדידה למניית בני אדם כמו בני משפחה .משמעותה "פה". 你家有五口人吗?האם במשפחה שלך יש חמישה אנשים (פיות)? Nǐ jiā yǒu wǔ kǒu rén ma 我家有三口人。 במשפחה שלי יש שלושה אנשים (פיות). Wǒjiā yǒu sān kǒu rén

7 מילת מדידה 只(Zhǐ) היא מילת מדידה לחיות או אחת מתוך זוג 一只袜子 גרב אחד Yī zhī wàzi 三只鸡שלושה תרנגולות Sān zhī jī

8 מילת מדידה 部(Bù) היא מילת מדידה למכשירים, כלי רכב, סרטים, ספרי רומן 一部电影 סרט אחד Yī bù diànyǐng 两部手机שני טלפונים Liǎng bù shǒujī

9 2. מילות מדידות מיוחדות: 些(Xiē),位(Wèi)
מילות מדידה מסויימות מקנות משמעות מיוחדת לצירוף הכמות שבו הן מפיעות.

10 מילת מדידה 位(Wèi) היא מילת מדידה לבני אדם במעמד של כבוד ונימוס (המצורפים לעמדות, לא שמות). 一位老师 מורה אחת Yī wèi lǎoshī 两位顾客שני לקוחות Liǎng wèi gùkè

11 מילת מדידה 些(Xiē) היא מילת מדידה שמשמעותה "קצת/כמה", היכולה להמיר כל מילת מדידה ספציפית, מאפיינת את שם העצם בצירוף כשם עצם בריבוי 一些人 כמה אנשים Yī xiē rén 这些桌子 השולחנות האלה Zhè xiē zhuōzi

12 סיכום 1. מילות מדידה : -כללית(בני אדם) 个 - בני משפחה口 - חיות 只 - מכשירים部 2. מילות מדידה מיוחדות: - כמות些 - כבוד לבני אדם位

13


Download ppt "מילות מדידה חלק ב."

Similar presentations


Ads by Google